You are here: Home // Psikoloji // Aşağılık Kompleksi

Aşağılık Kompleksi

aşağılık kompleksi
Geçmişte tekrarlanmış acılar veya başa­rısızlıklar nedeniyle ortaya çıkan nevrotik ruh halidir. Aşağılık kompleksi, de­ğerli biri olarak tanınmakla ilgili pozi­tif bir istekle, engellenme ve başarısız­lık korkusunun arasında kalan çelişkiden kaynaklanır.
Değersizlik hissinin yerini doldurmak amacıyla yapılan girişimler, saldırganlık ve şiddet veya aktivitelerde aşırı yeral-ma isteği biçimini alır. (Ayrıca bkz: üs­tünlük kompleksi)

Psikolojinin ve psikanalizin dallarında aşağılık kompleksi, birinin bazı yönlerde kendini diğerlerinden aşağı hissetmesidir. Sıklıkla farkına varılmaz ve telafi etme düşüncesi, kişileri eziyet içine sürükler, şaşırtıcı bir kazanım veya aşırı bir antisosyal davranışla sonuçlanır. İlk çalışmalara, teorisini göstermek için Napolyon komplekslerini kullanan Alfred Adler öncülük etmiştir.Adler, bütün gelişme dönemi süresince çocuğun ebeveyni ve genel dünyayla ilgili bir yetersizlik duygusu hissettiği kavramını geliştirmiştir.

Hastanın kompensasyon için gösterdiği psikolojik veya fizik çabaların sonuçsuz kalmasıyla psikonevrozlar gelişir; hasta başarısızlıklarını örtbas etmek ve başkaları üzerinde bir güç kazanmak için bu semptomlarını kullanır. Çok kere depresyonla birlikte beliren aşağılık duygularına emeklilikte ve yaşlılıkta sık rastlanır. Bu vakalarda, hasta kendisine saygısını önemli derecede kaybetmiştir. Kişi toplumsal bakımdan düştüğünü, önemsiz kaldığını hisseder ve böylece paranoid reaksiyon tipleri gelişebilir.

Önceki
Sonraki
burun-estetigi

Leave a Reply

Güvenlik sorusu:

Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .