Author Archive

Keratolitik İlaçlar

keratolitik ilaçlar Derinin sert dış katmanını gevşeten ve çıkaran ilaçlar. Üre ve salisilik asit preparatlanm kapsayan keratolitik ilaçlar siğil, akne, kepek ve sedef hastalığı (psoriazis) gibi cilt ve saçlı deri bozukluklarını teda­vi etmekte kullanılır.  Read More →

Keratokonus

[#2: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] keratokonus Korneanın (gözyuvarının önündeki say­dam kısmın) gitgide inceldiği ve koni şeklini aldığı, kalıtımla geçen bir göz bo­zukluğu. Bu durum her iki gözü de etki­ler ve çoğunlukla buluğ çağı civarında ge­lişir; gitgide artan miyopiye (uzağı göre­memeye) ve gözlükle tam olarak düzelti­lemeyen ilerleyici görüş... 

Keratokonjonktivit Sikka

[#3: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] keratokonjonktivit sikka Göz yaşı üretiminin yetersizliği nede­niyle korneada (gözyuvarının önünde­ki saydam kısımda) ve konjonktivada (gözyuvarını kaplayan zarda) gelişen inatçı kuruluk. Bu durum, hepsi de göz yaşı bezlerinde hasar oluşturabilen romatoit artrit, Sjögren sendromu ve sistemik lupus eritematozus gibi otoimmün bozukluklarla... 

Keratokonjonktivit

keratokonjonktivit Konjonktivit (konjonktivanın, yani gözyuvarını saran zarın yangılanması) ile ilişkili kornea (gözyuvarının önün­deki saydam kısım) yangılanması. Bu bozukluğun en yaygın biçimi olan epidemik keratokonjonktivit bir virüs ne­deniyle oluşur ve yüksek derecede infeksiyözdür. Yangılanma çoğu kez cid­didir ve bazı olgularda konjonktiva yü­zeyini harap edebilir.... 

Keratoakantom

keratoakantom Sıklıkla yaşlı kişilerde, çoğunlukla yüz­de veya kolda oluşan zararsız bir deri nodülü tipi. Nedeni bilinmemektedir, ama yıllarca kuvvetli güneş ışığına ma­ruz kalınması ya da immünosüpresan ilaçların uzun süre kullanımı bu duru­ma katkıda bulunan faktörler olabilir. İlk başlarda, nodul küçük siğile benzer, ama yaklaşık sekiz hafta içinde büyü­yerek... 

Keratit

keratit Korneanın (gözyuvarının önündeki saydam kısmın) yangılanması. Yaralan­madan, kimyasallarla temastan ya da bir infeksiyondan kaynaklanabilen bu durum sıklıkla kornea ülseri biçimini alır Semptomları arasında gözün ağrı­ması ve aşırı yaşarması, bulanık görme ve fotofobi (parlak ışığa karşı anormal duyarlılık) vardır. İnfektif olmayan keratit, etkilenmiş... 

Keratin

keratin Derinin, tırnakların ve kılların sert en dış katmanının ana yapıtaşı olan fibröz protein.  Read More →

Keloid

keloid Çoğunlukla bir deri yaralanmasından sonra, yaranın kapanma sürecinin ku­surlu olmasından ve aşırı miktarda kolajen (sert, fibröz protein) üretilmesin­den dolayı deride oluşan kabarık, sert, düzensiz şekilli, kaşıntılı skar (yara izi). Keloidler vücudun herhangi bir bölgesinde gelişebilir, ama göğüs kemi­ği ve omuz sık tutulan yerlerdir. Siyah­lar beyazlardan daha... 

Keller Ameliyatı

Keller ameliyatı Halluks valgus (ayak başparmağının bir deformitesi) tedavisinde bazen kul­lanılan cerrahi girişim tipi. Ameliyat, parmağın birinci ekleminin dibinden bir kemik parçasının kesilip çıkarılma­sını içerir. Parmak daha kısa halde kal­masına karşın, oluşan boşluğu fibröz doku doldurur. (Ayrıca bakınız bun-yon.)  Read More →

Kavvasaki Hastalığı

Kavvasaki hastalığı Nedeni bilinmeyen ve en sık olarak 2 yaşından küçük çocukları etkileyen en­der, akut bir hastalık. Hastalık bir-iki hafta süren ateşle, konjonktivitle, du­dakların kuruyup çatlamasıyla, boyun­da şişmiş lenf düğümleriyle, avuç içle­rinin ve’ayak tabanlarının kızarmasıy-la ve genelleşmiş döküntüyle ayırt edi­lir. Hastalığın ikinci... 
Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .