You are here: Home // Sağlık Sözlüğü - D // Dejenerasyon

Dejenerasyon

dejenerasyon
Hücrelerde, dokularda ya da organlarda oluşan ve onların verimliliğini azaltan fiziksel ve/veya kimyasal değişiklikler; yozlaşma. Dejenerasyon yaşlanmanın bir özelliğidir ve hastalık süreçlerinden de kaynaklanabilir. Diğer bilinen nedenleri arasında yaralanma, azalmış kan desteği, zehirlenme (örneğin, alkolle) ya da belli bir vitamini yetersiz içeren diyet vardır. (Ayrıca bakınız dejeneratif bozukluklar.)

dejeneratif bozukluklar
Bir vücut sisteminin, organın ya da do­kunun yapısında ve işlevinde ilerleyici bozulmanın meydana geldiği çok geniş bir yelpazedeki durumları kapsayan bir terim. Etkilenen organdaki özelleşmiş hücrelerin ya da yapıların sayısı çoğun­lukla azalır ve hücrelerin yerini bağ do­kusu ya da skar dokusu alır. Dejeneratif sinir sistemi bozukluklar ara­sında Alzheimer hastalığı, motor nöron hastalığı, Huntington hastalığı ve Parkinson hastalığı vardır. Gözün dejene­ratif bozuklukları arasında Leber’in op­tik atrofisi ve yaşlılıkta maküler dejene­rasyon vardır. Osteoartrit eklemlerin de­jeneratif bozuklukları arasındadır. Kas distrofilerinde kas dejenerasyonu mey­dana gelir. Atardamarların bir dereceye kadar sert­leşmesi normal yaşlanmanın bir özelli­ği gibi görünmektedir. Bununla birlikte, belirli kişilerde atardamarların kas örtü-sündeki dejeneratif değişiklikler olağan­dışı derecede şiddetlidir ve röntgenlerde kalsiyum birikintileri görülebilir (bir tür arteriyoskleroz olan Monckeberg sklero­zunda olduğu gibi).
Olguların çoğunda, hastalığın ilerlemesi­ni yavaşlatmak için pek az şey yapılabi­lir, ama ilaç tedavisiyle semptomları ha­fifletmek çoğu kez olanaklıdır.

Önceki
Sonraki
burun-estetigi

Leave a Reply

Güvenlik sorusu:

Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .