You are here: Home // Sağlık Sözlüğü - D // Dekonjestan İlaçlar

Dekonjestan İlaçlar

dekonjestan ilaçlar
Üst solunum yolu infeksiyonlarmm bu­lunduğu kişilerde yaygın olan burun tı­kanıklığını rahatlatmak için kullanılan ilaçlar. Bunlar, burnun içini kaplayan zarlardaki kan damarlarını daraltarak et­kinlik gösterir. Bu etki burun zarının şiş­mesini, yangılanmasını ve ürettiği sü­mük miktarını azaltır. Efedrin, ksilome tazolin ve fenilefedrin yaygın kullanılan ilaçlardır. Reçetesiz satılan (OTC) soğuk algınlığı preparatlarmın içinde bu ilaçlar küçük miktarlarda bulunur. Ağızdan alınan dekonjestan ilaçlar titre­meye (tremor) ve çarpıntıya neden olabi­lir. Burun damlalarının istenmeyen etki­lere yol açması olası değildir, ama birkaç gün kullanılırlarsa etkisiz hale gelirler ve o zaman, tedavinin sürdürülmesine rağ­men, semptomlar tekrarlayabilir ya da kötüleşebilir. Dekonjestanlar belirli tıbbi durumların bulunduğu kişiler için uygun olmayabilir ve MAOİ’ler (monoamin oksidaz inhibitörleri, bir antidepresan ilaç­lar grubu) alan kişilerin dekonjestan kul­lanmamaları gerekir.

Önceki
Sonraki
burun-estetigi

Leave a Reply

Güvenlik sorusu:

Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .