You are here: Home // Sağlık Sözlüğü - G // Glikojen

Glikojen

glikojen
Vücutta depolanan karbonhidratın ana bi­çimidir. Bir polisakkarit olan glikojen glu koz molekülleri zincirlerinden oluşur ve asıl olarak karaciğerde ve kaslarda depolanır.
Kanda glukoz fazlalığı varsa, insülin ve Glükokortikoidlerin (bir kortikosteroid hormon grubu) yardımıyla glikojene dö­nüştürülür. Kandaki glukoz düzeyi düşükse glikojen tekrar glukoza çevrilir (adre nalin ve glukagon tarafından düzenlenir) ve kana salınır.
glikojen depolama hastalığı
Nadir görülen bazı genetik hastalıklar, gli kojen metabolizmasından sorumlu belirli enzimlerin (katalizör görevi gören pro teinler) eksikliği veya yetersizliği ile karakterizedir. Bu enzim kusurları, doku­larda anormal glikojen konsantrasyonu na, kanda yetersiz glukoza (bir basit şe ker) ya da vücudun glukozu enerji olarak kullanamamasına neden olabilir. Glikoje-noz (GSD- Glikojen depo hastalığı) olarak da bilinen bu hastalıklar karaciğeri, kasları veya her ikisini birden etkileyebilir.
TÜRLERİ VE NEDENLERİ
Çeşitli GSD türleri vardır. Bir tanesi gli­kojen depolama hastalığı tip l’dir. Kara­ciğerde glukojenoza yardım eden Glukoz -6-fosfataz enzimindeki bir kusurdan kay­naklanır. GSD’lerin büyük bölümü otosomal resesif hastalıktır; çocuğun etkilen miş geni her ikisi de taşıyıcı olan anne ba­basından almasıyla oluşur.
YAKINMALAR VE İŞARETLER
GSD’nin hangi türü olduğuna göre de­ğişir. Yakınmalar ve işaretler arasında çocuklukta normal büyüyememe; kas krampları ve kilo kaybı; karaciğerde bü­yüme; ve düşük kan glukoz düzeyleri yılabilir.
TANI, TEDAVİ VE GENEL GÖRÜNÜŞ Kastan ya da karaciğer biyopsisiyle alman doku örneklerine biyokimyasal testlerle (bkz. Biyokimya) tanı konabilir. Bazı GSD türleri, diyet kontrolü gibi ya kınmaların tedavisiyle kontrol edilebilir. Bazı durumlarda karaciğer nakli bir seçe nektir. Bazı durumlarda ise hiçbir tedavi mümkün değildir ve yaşamın ilk birkaç yı lında ölüm meydana gelir.

Önceki
Sonraki
burun-estetigi

Leave a Reply

Güvenlik sorusu:

Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .