You are here: Home // Sağlık Sözlüğü - H // Hiperventilasyon

Hiperventilasyon

hiperventilasyon
Anormal derin ve hızlı soluk almayı ta­nımlamak için kullanılır. Hipervantilas­yon genellikle anksiete durumunda olu­şur, kontrol altında olmayan diabetes mellütus veya böbrek yetmezliğinde, ok­sijen eksikliğinde, bazı akciğer hastalık­larında veya uyarıcı ilaçların kullanımın­da gelişebilir.
Hipervantilasyon, karbondioksitin kan­dan anormal şekilde kaybına neden olur ve bu da kanın alkalileşmesine neden olur (bkz. alkolozis). Hiperventilasyon semptomları ekstremitelerde uyuşukluk, güçsüzlük, tetani (ağrılı kas kasılmaları ve seyirmeleri özellikle evde ve ayakta) ve nefes alamama hissidir. Hipervanti­lasyon anksiyeteye bağlıysa kişi bir kese kağıdına üfleyerek fayda görebilir. Bu du­rum karbondioksit kaybını azaltır ve al­kolüz semptomlarım iyileştirir. Yaralan­madan sonra veya beyine cerrahi girişim sonucu oluşan serebral ödemin ( beyinin şişmesi) tedavisinde mekanik ventilatörlerle kontrollü hiperventilas­yon tedavisi sık kullanılan bir tedavi şek­lidir.

Önceki
Sonraki
burun-estetigi

Leave a Reply

Güvenlik sorusu:

Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .