You are here: Home // Sağlık Sözlüğü - H // Hipotalamus

Hipotalamus

hipotalamus
Beynin bir bölümüdür, kabaca bir kiraz tanesi büyüklüğündedir.Gözlerin arka­sında ve beyinin talamus adı verilen böl­gesinin altında yerleşmiştir. Hipotala­musun sinir sisteminin pek çok diğer di­ğer bölgeleriyle sinir bağlantıları vardır ve pek çok vücut fonksiyonunun düzen­lenmesinde rolü vardır.
FONKSİYON
Hipotalamus sempatik sinir sistemini kontrol eder (otonomik sinir sistemin bir bölümü). Heyecanlanmaya ani bir ya­nıt olarak beynin daha üst bitesini böl­gelerinden hipotalamusa sinyal gelir ve sempatik sinir sistemi aktivitesini başla­tır. Bu durum daha hızlı kalp atımına ne­den olur, gözbebekleri büyür, kaslara kan akışı ve solunum hızı artar (toplamda sa­vaş yanıtı olarak bilinir). Hipotalamustaki diğer grup sinir hücre­leri vücut ısısını kontrol etmekle ilgili­dirler. Beyine gelen kan normalden sıcak veya soğuksa hipotalamus vücut ısısını normale getirecek düzenlemeleri yapar (terleme ve titreme dahil)Hipotalamus iç organlardan vücudun su içeriğine ve glukoz konsantrasyonuna dair duyu alır, eğer çok düşükse, hipotalamus susuzluk ve yemek için iştahı uyarır (bakınız geri bildirim mekanizması). Hipotalamus ay­rıca uykuyu düzenlemede, cinsel davra­nışı güdülemede ve mood ve duyguları düzenlemede görevlidir.
Hipotalamusun daha ileri rolü sinir ve endokrin (hormonal) sistemi koordine etmektir. Bu alan hipofiz beziyle kısa sinir hücresi lifleriyle iletim kurar ve bu bezden hormon salmımmı kont­rol eder. Bir kontrol şekli doğrudan sinir iletimidir. Diğeri releasing faktör salgıla­tan özelleşmiş sinir hücreleri yoluyladır. Bunlar özelleşmiş kan damarlarına gi­rerler ve hipofiz bezine giderler. Bu yolla hipotalamus sinir sinyallerini hormo­nal sinyallere dönüşürür. Böylece tiroid bezi, adrenal bezin korteksi, överler ve testis de dahil olmak üzere pek çok en­dokrin bezi dolaylı olarak kontrol eder. BOZUKLUKLAR
Hipotalamus bozuklukları genellikle intraserebral kanamalar veya hipotalamik veya hipofiz tümörleri nedeniyledir. Hormonal bozukluklardan ısı ayarlama­sına, yiyecek ve uyku ihtiyacını azaltma­ya kadar farklı etkileri vardır.

Önceki
Sonraki
burun-estetigi

comment closed

Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .