You are here: Home // Sağlık Sözlüğü - K // Kolestaz

Kolestaz

kolestaz
Safranın karaciğer içindeki küçük safra kanallarında göllenmesi durumudur. Sa­rılık ve karaciğer hastalığına neden olur. Tıkanıklık intrahepatik (karaciğer içinde) ya da ekstrahepatik (karaciğer dışındaki safra kanallarında) olabilir.

NEDENLERİ
İntrahepatik kolestaz viral hepatit (bkz. viral hepatit) ya da değişik ilaçlann is­tenmeyen etkileri sonucu ortaya çıkar. İl­tihap yatıştıktan sonra ya da neden olan ilaç kesildikten sonra safra akımı aşama­lı olarak iyileşir.

Karaciğer dışındaki safra kanalları taş ya da tümör (bkz. safra kanalı tıkanıklıkları) nedeniyle tıkanabilmektedir. Nadiren de olsa safra kanallan doğumda eksik (bkz. biliyer atrezi) olabilir. TEDAVİ
Safra kanalı tıkanıklığı ve biliyer atrezi sıklıkla cereahi olarak tedavi edilir, böyle­ce safranın karaciğerden duodenuma ser­best geçişi sağlanır.

Önceki
Sonraki
burun-estetigi

Leave a Reply

Güvenlik sorusu:

Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .