Patogenez P. falciparum sıtmasında görülen ciddi klinik seyir mikrovasküler tıkaçlara neden olan sitoaderans ve inflamatuvar sitokin reaksiyonla¬rının tetiklenmesine bağlıdır. Enfekte eritrositlerin mikrovasküler dolaşımda sekestrasyonu ve damar tıkanıklıklarına yol açmasına sitoaderans... 
[#2: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Leishmaniasis Kala azar kamçılılar ailesinde yer alan Leishmania cinsi protozoonların nebep olduğu hastalıklar grubudur. Hastalık esas olarak bir zoonozdur ve insanlar belirli şartlar altında enfekte olurlar. Hastalığıı seyri asemptomatik olabilir veya kendi... 
[#3: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Viseral Leishmaniasis (Kala-azar): Kala-azar terimi “kara ateş öldürücü ateş” anlamına gelen bir Hint terimidir. Etkenler Eski Dünya’da L.infantum, L.donovani, Yeni Dünya’da L.chagası’dir. Ülkemizde L.infantum’dur. Türkiye’de... 
Trichinelloz Etken olan Trichinella spiralis bir doku nematodudur. Erişkin formu barsaklarda, larva formu ise başta çizgili kaslar olmak üzere pek çok organda yerleşebilir. Doğada serbest yaşam formu yoktur. Yaşam döngüsü için iki konak gereklidir. Son ve ara konağı domuzlardır. Ancak diğer parazitlerden... 
Paraziter Barsak Enfeksiyonları Gastrointestinal sistemin paraziter enfeksiyonları, özellikle hijyenik koşulları kötü ve temiz su kaynakları yetersiz olan gelişmemiş ülkelerde önemli bir sağlık sorunudur. Paraziter barsak enfeksiyonları genellikle selim seyidi olmakla birlikte, bebek ve çocuklarda önemli... 
Tanı Etkene yönelik tanı, dışkıda nativ ve lugol boyama yöntemleriyle trofozoit ve kist formlarının gösterilmesiyle konulur. Dizanterik ve taze dışkıda trofozoitler, dizanterik olmayan barsak enfeksiyonları ve taşıyıcılarda ise kistler görülür. Trofozoitlerin dış ortamda kolayca parçalanmaları... 
Giardiasis Etkeni Giardia lamblia veya diğer adıyla G. intestina/is’dir. İnsanda en sık enfeksiyon oluşturan intestinal protozoondur. Sadece insanlarda enfeksiyon yapar, ara konağı yoktur. Trofozoit ve kist formları bulunur. İki çekirdekli, dört kamçılı trofozoitleri armut şeklinde, kistle¬ri... 
C. İsosporiasis Etkeni Isospora belli’dir. Özellikle AİDS gibi immün sistemi baskı-lanmış hastalarda enfeksiyon yapmakla birlikte, immünitesi normal olanlarda da görülebilir. Toxoplasma ve Cryptosporidium gibi koksidian parazitlerdir. Yaşam döngüsünü tamamlamak için ikinci bir konağa gereksinimi... 
E. Microsporidiasis Etken olan Microsporidium’lar çok küçük, zorunlu hücre içi parazitidirler. AİDS gibi bağışıklığı baskılanmış olgularda kronik diyare, hepatit, peritonit ve miyozite neden olur. Başta dışkı olmak üzere solunum sekresyonları ve idrar gibi kontamine sekresyonlarla temas... 
Bruselloz Esas olarak bir hayvan hastalığı (zoonoz) olan bruselloz, hayvanlardan insanlara tesadüfen bulaşarak önemli bir morbiditeye neden olmaktadır. Hastalık ilk kez Hippocrates tarafından humma olarak tanımlanmış, daha sonra 1861’de bir cerrah olan Marston tarafından ilk insan brusellozu saptanmıştır.... 
Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .