Versiyon

// May 15th, 2010
versiyon Fetüsün normal baş aşağı olan pozisyo­nun yerini malprezentasyonun, çoğun­lukla da ters doğum pozisyonunun aldığı yön değişimidir.  Read More →

Verüka

// May 15th, 2010
[#2: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] verüka Genellikle ayak tabanında görülen na­sırlar için kullanılan Latince bir keli­medir.  Read More →

Verniks

// May 15th, 2010
[#3: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] verniks Yeni doğmuş bebeği kaplayan beyaz renkli ve peynirimsi bir maddedir. Ver­niks yağlı salgılardan ve ölü hücrelerden meydana gelir. Deriyi korur, do­ğumdan Önce ısı kaybına karşı yalıtkan­lık sağlar ve bebeğin doğum kanalında kat edeceği... 

Verapamîl

// May 15th, 2010
verapamîl Hipertansiyon (yüksek kan basıncı), angina pektoris (kalbe yetersiz kan git­mesinden kaynaklanan göğüs ağrısı) ve belirli aritmilerin (kalp atışmdaki anormallikler) tedavisinde kullanılan ve kalsiyum kanal blokörü olarak etki eden bir ilaçtır. Muhtemel yan etkileri arasında baş ağrısı,... 
venîriküler anevrizma Kalbin sol ventrikülünün (oksijen bakı­mından zengin olan kanı vücuda pom­palayan odacık) duvarında bulunan ba­lon şeklindeki şişkinliktir. Genellik­le miyokardiyai enfarksiyon (kalp kri­zi) sonucu oluşan ventriküler anevriz­ma, kalp yetmezliğine (pompalama verimindeki azalma)... 

Ventrikül

// May 15th, 2010
ventrikül Boşluk veya karıncık. Kalpte ve beyin­de ventrikül olarak bilinen anatomik kısımlar mevcuttur. Beyinde dört ventrikül vardır: beynin iki yarısının her birinde; bir üçüncüsü beyin sapının üzerinde, beynin merke­zinde; ve dördüncü ventrikül ise beyin sapı ve beyincik arasında bulunmakta­dır.... 

Ventral

// May 15th, 2010
ventral Vücudun ön kısmıyla ilgili, ya da in­san yüzükoyun yattığında en alt bölge­de bulunan vücut yapısını tanımlar. Zıt anlamı dorsaldır.  Read More →

Ventilatör

// May 15th, 2010
ventilatör Doğal olarak solunum zorluğu çeken bir insanın yapay ventilasyonu için kullanılan cihazdır. Ventilatör, aşağı­da görüldüğü gibi çalışan, hava kayna­ğına bağlanmış bir elektrikli pompadır. Hava nefes borusuna bir hava tüpü vası­tasıyla yönlendirilir ve akciğerleri hava ile... 

Ventilasyon

// May 15th, 2010
ventilasyon Ventilatör olarak adlandırılan makinamn, solunumu desteklemek veya onun yerine işlev görmek amacıyla kullanılma­sıdır. Solunum yetmezliği veya ağğırlaşması, başın yaralanması, beyin sarsıntısı, aşırı dozda opioit ilaç alımı, göğüs yara­lanması, solunum hastalıkları, sinir... 

Venografi

// May 15th, 2010
venografi Damarların, radyopak boya (X-ışmlarını geçirmeyen bir madde) enjekte edildik­ten sonra röntgen filminde görünme­sine imkan veren tanı yöntemidir. Ve­nografi, damarların tromboz (kan pıh­tılarının oluşumu) nedeniyle daralma­sı veya tıkanması gibi damar hastalık­larının veya anormalitelerin... 
Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .