You are here: Home // Sağlık Sözlüğü - P // Plazmaferez

Plazmaferez

plazmaferez
Kandaki istenmeyen maddelerin gideril­mesi veya konsantrasyonunun azaltılma­sı için yapılan bir işlem; ayrıca plazma değişimi olarak da bilinir.
Kan bedenden kan bağışmdaki gibi alınır ve kanın plazma kısmı hücre seperatörleri adı verilen makineler ile kandan çıkarılır. Kan hücreleri plazma yerine ge­çen bir madde ile karıştırılır ve kan dola­şımına kan nakli yapılır gibi injekte edi­lir.
Plazmaferez myastenia gravis ve Goodpasture sendromu gibi çeşitli otoimmün bozukluklarda zararlı antikorları veya immün kompleksleri (bağışıklık sis­teminde aktif olan) bedenden gidermek için kullanılır.

Önceki
Sonraki
burun-estetigi

Leave a Reply

Güvenlik sorusu:

Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .