You are here: Home // Sağlık Sözlüğü - P // Protrombin Zamanı

Protrombin Zamanı

protrombin zamanı
Bir tür kan pıhtılaşma testidir. Protrombinin trombine çevrilmesi kan pıhtılaş­ması sürecinde ortaya çıkan kimyasal reaksiyonlardan birisidir. Bu reaksiyon kalsiyum ve tromboplastin adı bir madde ile birlikte pıhtılaşma faktör­lerinin varlığına bağlıdır. Kalsiyum ve tromboplastin bir kan örneğine katılır­sa, kan belli bir zaman içinde pıhtılaşacaktır. Anormal derecede yavaş pıhtılaş­ma zamanı bazı karaciğer bozuklukla­rında ve K vitanimi eksikliğinde görül­düğü gibi pıhtılaşma faktörlerinin ek­sikliğini gösterir. Protrombin zamanını ölçmek için kullanılan testler warfarin (bir antikoagulan ilaç) ile tedavi gören insanları monitorize etmek için kullanı­lır (bakınız ayrıca Uluslararası Normalleşmiş Oran).

Önceki
Sonraki
burun-estetigi

Leave a Reply

Güvenlik sorusu:

Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .