You are here: Home // Doğum

Düşük Tehlikesi

Düşük Tehlikesi Bir gebeliğin zamanından önce sonlanabileceğine dair uyarı işaretleri (bkz. Dü­şük). Serviks kapalı olduğu halde ve fetus rahimde kaldığı halde vajinadan kan ge­lir. Fetusun hayatta olup olmadığım gör­mek için ultrason taramasından yararla­nılabilir.  Read More →

Canlı Doğum

[#2: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] canlı doğum Kendiliğinden nefes alan ve kalp atımı olan bir çocuğun doğumudur. İstatistik­çiler çocuk doğurma yaşındaki (genellik­le 15-44) 1000 kadın başına canlı doğum sayısını hesaplayabilirler. Bu ölçüm do­ğurganlık oranı olarak adlandırılır ve is­tatistikçilerin bir popülasyonun sağlık ve büyümesini değerlendirmesinde... 

Sezaryen

[#3: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] sezaryen Doğumu gerçekleştirmek için, batında açılan yatay ya da daha seyrek olarak di­key bir kesik yoluyla annenin rahminden bebeğin alınması işlemi. Sezaryen vajinal doğumun anne ya da bebek için zor ya­hut tehlikeli olduğu durumlarda örneğin ölümcül bir hastalık, plasenta praevia yada preeklampsi var ise uygulanır. Sezaryen ya... 

Doğum Sonrası Ağrılar

doğum sonrası ağrılar Uterusun (rahim) doğum sonrasında de­vam eden kasılmaları. Doğum sonrası ağ­rılar normal olup uterusun olması gerek­tiği şekilde küçüldüğünü gösterir ve bir­çok kadın tarafından özellikle emzirme sırasında hissedilir. Doğum sonrası ağrı­lar genellikle doğumdan birkaç gün son­ra kaybolsa da analjezik ilaçlar da (ağrı kesiciler)... 
Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .