You are here: Home // Göz Sağlığı

Miyopi

miyopi Uzak cisimlerin bulanık olduğu, sıklıkla uzağı görememe denilen kırma kusuru. Gözün önden arkaya çok uzun olması so­nucu oluşur. Sonuç olarak uzak cisimler retina Önünde odaklanır. Miyopi kalıtsal olmaya eğilimlidir ve genellikle pubertede oluşup erken 20’li yaşlara kadar artar. Erken çocuklukta başlarsa ağır hale gelebilir. Bu durum görme testinde belirlenir.... 

Göz Kapağı Sarkması

[#2: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] göz kapağı sarkması Üst göz kapaklarının normal aşağıya doğ­ru hareketinde göz aşağıya bakarken an­lık gecikme olması. Göz kapağı sarkma­sı tirotoksikozun (tiroid bezinin aşırı aktivitesi) tipik bir özelliğidir ve genellikle ekzoftalmi (göz küresinin dışarıya doğru çıkması) ile birlikte ortaya çıkar. Göz kapağı... 
Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .