You are here: Home // Sağlık Sözlüğü – C

Karbosistein

Karbosistein Balgam söktürücü bir tür mukotik ilaç­tır. Karbosistein, kronik obstrüktif akci­ğer hastalığı (bkz. Akciğer hastalığı, kro­nik obstrüktif) ve sistik fibroz tedavisin­de faydalıdır.  Read More →

Karbamazepin

[#2: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] karbamazepin Kimyasal olarak trisiklik antidepresanlar-la ilişkili olan antikonvülsan bir ilaçtır. Ağızdan ya da fitil olarak kullanılan kar­bomazepin, beyinde anormal sinir sinyal­lerinin neden olduğu kasılma nöbetlerinin sıklığını azaltır ve uzun vadede epilep­si tedavisinde kullanılır. Bu ilaç ayrıca Trigeminal nevraljinin neden... 
Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .