You are here: Home // Sağlık Sözlüğü – D

Diyabetik Ayak Enfeksiyonları

Diyabetik Ayak Enfeksiyonları Diyabetik hastaların en önemli morbidite ve mortalite nedenlerin¬den biri olan diyabetik ayak enfeksiyonları hastanede kalış süresini uzatmakta, aynı zamanda büyük bir ekonomik yükü de beraberinde ge¬tirmektedir. Amputasyon ile sonuçlanan hastalarda yaşam kalitesi be¬lirgin bir şeklide azalmaktadır. Bu nedenle diyabetik ayak enfeksiyon¬ların... 

Difteri Tanı, Koruma ve Tedavisi

[#2: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Difteri hastalığının etkeni gram pozitif ve sporsuz bir basil olan Corynebacterium diphteriaedir. Fakültatif anaeropturlar, ancak oksijenli ortamlarda daha hızlı ürerler ve toksin oluşturmaları için de oksijene gerek vardır. C. d/phteriae’nin grauis, mitis ve intermedius olmak üzere üç alt türü vardır. Ancak difteri klinik tablosunun... 

Duyu Organlarımız Nelerdir

[#3: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] DERİ: Deri kan damarları, sinirler, kıl bezcikleri ve ter bezleri içeren karmaşık bir alandır. İşlevi beden organları­nı korumak ve taşımak, fazla ısıyı ve sıvıyr dı­şarıdaki havaya sal­mak ve yanma gibi teh­likelere karşı bir uyarı sistemi işlevi görmektir. Görme: Işık gözbebeğinden girer ve mercek tarafından gözün... 

Deri

DERİ: Deri kan damarları, sinirler, kıl bezcikleri ve ter bezleri içeren karmaşık bir alandır. İşlevi beden organları­nı korumak ve taşımak, fazla ısıyı ve sıvıyı dı­şarıdaki havaya sal­mak ve yanma gibi tehlikelere karşı bir uyarı sistemi işlevi görmektir. Çoğu insan beş duyuyla doğar (görme, işitme, koku alma, tat alma ve dokunma). Her birinin belirli işlevleri... 

Diyapozon Testi

diyapozon testi (Akort çatalı) Kondüktif sağırlıkla sensonöral sağırlık arasındaki farkı görmek için yapılan işit­me testleri. Weber testinde, titreşen bir akort çatalı alna doğru tutulur. Eğer kon­düktif işitme kaybı varsa, ses etkilenen bölgede daha yüksek duyulur. Rinne tes­tinde, titreşen bir akort çatalı önce en ya­kın kulağa yaklaştırılır, daha sonra da... 

Düşük Tehlikesi

düşük tehlikesi Bir gebeliğin zamanından önce sonlanabileceğine dair uyarı işaretleri (bkz. Dü­şük). Serviks kapalı olduğu halde ve fetus rahimde kaldığı halde vajinadan kan ge­lir. Fetusun hayatta olup olmadığım gör­mek için ultrason taramasından yararla­nılabilir.  Read More →

Dışkı

dışkı Feçes için kullanılan diğer bir isim; daha spesfık olarak bir barsak hareketinde çıka­rılan feçes miktarı.  Read More →

Diz Kilitlenmesi

Diz kilitlenmesi Dizin geçici olarak hareket edememesi. Diz kilitlenmesi kıkırdak yırtılması veya eklem içindeki küçük kemik veya kıkır­dak parçacıklarına bağlı olabilir (serbest cisimler). çene kilitlenmesi Başka biri tarafından ağzm açılmasının mümkün olmayacağı kadar çene kasla­rının ağırlı spazmıdır. Çene kilitlenmesi tetanusun en sık görülen semptomudur.  Read More →

Dudak Okuma

Dudak Okuma Dudak ve dilin hareketlerini yorumlaya­rak bir konuşmayı anlama yolu. Dudak okuma becerisini geliştirmeye yönelik etkinlikler, sözel iletişim sırasında işitme engelli bireyi, konuşmacının dudak, yüz ve mimiklerine bakarak konuşulanı anlayabilir hale getirmek için, yapılan etkinliklerdir. Dudak okuma sırasında görme duyusu ile birlikte işitme duyusundan da yararlanılır.... 

Dudak

dudak Ağza girişin etrafında yer alan iki etli kıv­rımdan birisi. Dudakların en temel altstrüktürü konuşma yapmaya yardımcı olan halka şeklindeki kaslardır. Dudakla­rın köşelerindeki daha küçük kaslar yüz ifadelerinden sorumludur. Dudak hastalıkları arasında deri çatla­ması, şilitis (inflamasyon, çatlama ve ku­ruluk), uçuklar ve dudak kanseri yer al­maktadır.  Read More →
Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .