You are here: Home // Sağlık Sözlüğü – F

Fosfomisin – Fusidik Asit – Rifampisin

Fosfomisin Streptomyces türlerinden elde edilen fosfonik asit yapısında bir antibiyotiktir. Kimyasal yapısı en basit antibiyotiklerden birisidir. İlaç Nasetilmüramik asit oluşumu sırasında, laktatın fosfoenolpirüvattan Nasetilglikozamine transferini katalizleyen pirüvil transferaz enzimini inhibe ederek bakteride hücre duvarı sentezini engeller. İlaç olarak kullanılan şekli,... 

Florokinolonlar

[#2: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Kinolonlar, sentetik olarak üretilen antibakteriyel etkili kemoterapötiklerdir. Nalidiksik asit 1960’lı yıllarda klorokinin saflaştırılması sonucu elde edilmiş ve klinik kullanıma girmiş olan ilk kinolondur. Ancak, sadece Enterobacteriaceae familyasına ait bakterilere etkili olması ve sistemik etkinliğinin bulunmaması nedeniyle bu ilacın... 

Fıtık Bağı

[#3: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] fıtık bağı Karın fıtığım yerinde tutmak için kullanılan elastik, kanvas veya tampon uygulama. Yalnızca, düzeltici cerrahi müdahale yapı­lamadığı durumlarda frak bağı kullanılır.  Read More →

Fraksiyon

fraksiyon Vücudun bir kısmının, bitişik iki yapının hizasını düzeltmek veya yerlerinde tut­mak için gerilim altına konduğu işlem. Kemik uçlarının etrafındaki kasların ke­mikleri yerlerinden çektiği fraktürlerin tedavisinde traksiyon kullanılır.  Read More →

Fotofobi

fotofobi Işığa karşı rahatsız edici duyarlılık veya intolerans. Korneal abrazyon gibi bel­li göz bozukluklarında ortaya çıkar ve menenjitin (beyin ve omuriliği saran membranlarm) bir özelliğidir.  Read More →

Fotokoagulasyon

fotokoagulasyon Dokunun, lazer tedavisinde olduğu gibi, ince bir noktaya yoğun ışık odaklanma­sı yoluyla ısı kullanılarak tahrip edilmesi.  Read More →

Fosfor

fosfor Pek çok yiyecekte, tahıl, süt ürünleri ve ette bulunan esansiyel bir mineraldir. Bedende fosfor kemikleri ve dişleri oluş­turmak üzere kalsiyumla kombine olur (fosfatlar).  Read More →

Fosfolipid

fosfolipid Bir ya da daha fazla lipid, fosfat ve genel­likle gliserolden oluşan bir bileşik. Kara­ciğer ve ince barsakta üretilirler. Fosfoli­pid örnekleri arasında lesitinler yer alır. Fosfolipidler hücre membranlarının ve özellikle beyindeki sinir dokularının önemli bir unsurudur. Ayrıca, trombosit-lerin yüzeyinde var olan fosfolipidler kan pıhtılaşmasında rol oynar. Hughes... 

Fosfatlar

fosfatlar Fosfor ve oksijen içeren tuzlar. Fosfat­lar diyetin zorunlu bir parçasıdır ve ta­hıl, süt ürünleri, yumurta ve et dahil pek çok besinde vardır. FONKSİYON Bedendeki fosforun çoğu kemik ve diş yapılarını oluşturmak üzere kalsiyum ile birleşmiştir. Geriye kalan fosfor be­den dokularında az miktarlarda vardır ve kan, idrar, tükrük ve diğer beden sıvılarınına asit... 

Fokomeli

fokomeli Ellerin ve/veya ayaklann gövdeye kısa güdükler halinde yapıştığı uzuv kusuru. Bu durum çok enderdir; fakat erken ge­belik döneminde talidomid ilacını alan kadınlarda ilacın yan etkisi olarak orta­ya çıkmıştır.  Read More →
Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .