You are here: Home // Sağlık Sözlüğü – G

Genital Sistem Enfeksiyonları Vulvovajinitler

Vulvovajinitler sık görülen enfeksiyon hastalıkları arasında yer almaktadır. Yapılan çalışmalarda kadın hastalıkları polikliniklerine başvuran hastaların yaklaşık % 25’inin vulvovajinit yakınmaları olduğu ve tüm kadınların % 75’inin yaşamlarının bir döneminde bu enfeksiyonu geçirdikleri gösterilmiştir. Vajinitlerin önemli bir kısmı normal vajen florasında... 

Genital Sistem Enfeksiyonları Ülseratif Enfeksiyonlar

[#2: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Genital bölge deri ve mukozalarında ülseratif lezyonlarla karakte-rize olan genital ülserler, sıklıkla cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların bir bulgusudur. Bu hastalıklardan özellikle sifiliz ve genital herpes en-feksiyonları, HlV’in bulaşını kolaylaştırmaları ve koenfeksiyon şeklin-de görülebilmeleri nedeniyle gelişmiş ülkelerde... 

Genital Sistem Enfeksiyonları Mukozal Enfeksiyonlar

[#3: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Cinsel ilişki ile bulaşan hastalıklar içinde erkeklerde en sık görülen tablo üretritlerdir. Kadınlarda da üretritler sıktır, ancak genellikle sevi-sitlere eşlik eder ve baskın olan klinik bulgu ve belirtiler servisitlere ait¬tir. a. Neisseria gonorrhoeae: N. gonorrhoeae bilinen en eski enfeksiyon hastalıklarından birisi olan gonorenin etkenidir.... 

Genital Sistem Enfeksiyonları Epidermal Enfeksiyonlar

a. Humarı papilloma virüs enfeksiyonları (Anogenital siğil): Anogenital siğil, en sık görülen cinsel yolla bulaşan hastalıktır. Siğiller epitelyumun benign, sınırlı tümörleridir. Etken Humarı papilloma virüs (HPV)’dür. Deri siğilleri ve anoge-nital siğiller arasında virolojik veya klinik olarak herhangi bir ilişki yok¬tur. HPV tip 6 ve 11 Kondiloma aküminata’nm... 

Genital Sistem Enfeksiyonları İntraamniyotik Enfeksiyonlar

Uterusun gebelik sırasında gelişen enfeksiyonuna intraamniyotik enfeksiyonlar veya koriyoamniyonit adı verilir. Bu enfeksiyonlar mi-yadında doğum yapan gebelerin % 1-2’sinde görülürken, erken do¬ğum yapanların % 25’inde meydana gelmektedir. Diğer risk faktör¬leri arasında uzun süreli membran rüptürü, çok sayıda vajinal mu¬ayene, bakteriyel vajinozis öyküsü, amniyosentez,... 

Genital Sistem Enfeksiyonları

Epididimitler Akut epididimit, epididimisin mikroorganizmalar veya travma sonucu oluşan ve ağrı ve şişlik ile seyreden inflamasyonudur. En sık görüldüğü yaş grubu geç erişkin erkeklerdir. Bu yaşlarda epididimitler önemli bir morbidite nedeni olmanın yanı sıra, yetersiz tanı ve tedavi sonucu abse, testislerde infarkt, kronik ağrı ve infertilite gibi komplikasyonlara da yol açabilmektedir.... 

Gastrointestinal Sistem Enfeksiyonları Viral Gastroenteritler

Viral gastroenteritler toplum kaynaklı enfeksiyonlar arasında, soğuk algınlığından sonra ikinci sırada yer alırlar. Barsaklar mukozal yüzeylerinin geniş olması ve büyük bir lenfoid organ olmaları nedeniyle, virüslerin replikasyonu için uygun bir ortamdır. Bununla birlikte virüslerin neden olduğu enfeksiyonlar barsakta büyük bir hasara yol açmaz ve kendi kendini sınırlayan enfeksiyonlardır.... 

Gastrointestinal Sistem Enfeksiyonları Helicobacter Pylori

Helicobacter pylori gastrit, peptik ülser ve gastrik malignite ile olan ilişkisi kanıtlanmış, özellikle son yıllarda pek çok klinik ve mikrobiyolojik araştırmanın odak noktası olmuş bir mikroorganizmadır. İlk kez 1982’de iki patolog Marshall ve Waren kronik gastritli bir hastanın gastrik mukozasından spiral bir mikroorganizma soyutlamışlar, böylece bakterinin ve peptik ülser... 

Glikopeptidler ve Oksazolidinonlar

Glikopeptidler Glikopeptidler, sadece gram pozitif bakterilere etkili olan antibiyotiklerdir. Grubun ilk temsilcisi 1956 yılında kullanıma giren vankomisindir. Son yıllarda gerek nozokomiyal, gerekse toplum kökenli enfeksiyonlarda gram pozitif bakterilerin etken olma sıklıkları giderek artmıştır. Bu artışın yanında, bu bakterilerle oluşan enfeksiyonların tedavisinde kullanılan antibiyotiklere... 

Göz Sulanması

göz sulanması Göz yaşı filminde meydana gelen ve ço­ğunlukla epifora (“aşırı göz yaşı akışı) oluşturan hacim artışı. Heyecandan do­layı fazla göz yaşı üretimi, konjonktiva veya kornea tahrişi ya da göz yaşını boşaltan kanaldaki bir tıkanma bu durma neden olabilir. (Ayrıca bakınız lakrimal sistem.)  Read More →
Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .