You are here: Home // Sağlık Sözlüğü – İ

İntraperitoneal Abseler

Intraperitoneal abse terimi periton içi ya da karaciğer, dalak, pankreas gibi organlara ait viseral abseleri kapsamakatdır. Periton içi abseler, primer ve sekonder peritonitlerin komplikasyonu olarak geli¬şirler. Altta yatan en sık neden apandisittir. Bu nedenle intraperitone¬al abseler en fazla sağ alt kadranda lokalize olmaktadır. Operasyon sonrası anastomozlardaki bozulmalar da... 

Intraabdominal Enfeksiyonlar

[#2: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Intraabdominal enfeksiyon terimi periton ve/veya karın içi organ larında ortaya çıkan inflamatuar olayları tanımlamaktadır. Peritonun mikroorganizmalar ya da kimyasal maddeler ile oluşan inflamasyonu peritonit olarak adlandırılır. Peritoneal boşluk içinde lokalize olarak inflamasyon birikimine ise intraabdominal abse adı verilmektedir ve... 

İntraabdominal abseler

[#3: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] İntraabdominal abseler: Subfrenik abseler dört farklı meka¬nizma ile ortaya çıkabilmektedir. 1. Olguların yaklaşık olarak .yarısından fazlası duodenum, mide, safra kanalları veya apandisit operasyonları sonrası gelişir. 2. Abselerin % 20-40’ı akut apandisit veya peptik ülser gibi or¬gan rüptürleri sonucu ortaya çıkmaktadır. 3.... 

İnfluenza Etiyoloji ve Epidemiyoloji

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) gelişimini yakından takip ettiği enfeksiyonlardan biri olan influenza veya toplumda bilinen adıyla grip, toplumun her kesiminde medikal sonuçlar yanında, çok yüksek maddi sonuçları da beraberinde getirmektedir. Her yıl dünyada 500 milyon kişi grip olmaktadır. Risk grubunda kabul edilen kişilerde ölüme dahi varabilen ve çoğunlukla soğuk... 

İnfluenza Patogenez Tanı Tedavi ve Korunma Yöntemleri

Patogenez İnfluenza virüsü hem üst hem de alt solunum yolu epitel hücrelerini enfekte etmekle birlikte, alt solunum yolu epitel hücreleri daha duyarlıdır. Aerosoller yoluyla alınan virüs, HA antijenleri aracılığıyla silli solunum epitel hücrelerine yapışarak girer. Ayrıca alveoler hücreler, mu-köz gland hücreleri ve makrofajları enfekte edebilir. Bu hücrelerde 4-6 saat sonra... 

Islak Rüya

ıslak rüya Uyku esnasında oluşan meni boşalması. (Aynca bakınız gece boşalması.)  Read More →

Işık Refleksi

ışık refleksi Göz bebeğinin otomatik olarak göze dü­şen ışık miktarına yanıt verdiği bir çe­şit doğuştan gelen refleks. Normalde, göz bebeği parlak ışığa tepki olarak kü­çülür ve göze giren ışık miktarını azalt­mak ister ve loş ışığa tepki olarak geniş­ler. Anormal ışık refleksi göz veya beyin­deki bir hastalık vurgusu olabilir.  Read More →

İstin

istin Angina pektoris (göğüs anjini) ve hiper­tansiyon (yüksek kan basıncı) gibi hasta­lıkların tedavisinde kullanılan ve bir kal­siyum kanalı bloke edici ilaç olan amlo dipinin marka ismidir.  Read More →

İstmus

istmus Tiroid bezinin iki lopunu birleştiren doku parçası gibi, iki büyük vücut par­çası arasındaki dar bağlayıcı madde veya dokudur.  Read More →

İspaghule

ispaghule Kabızlığın, divertikül hastalığının ve hassas barsak sendromunun tedavisinde kullanılan kitle artırıcı bir laksatif ilaçtır, ispaghule bağırsağın içerisinde yol aldık­ça suyu absorbe eder, bu yüzden de dış­kının yumuşamasına ve hacminin artmasına sebep olur. İspaghula, dığkının yoğunluğunun kontrole edilmesi amacıyla kronik, sulu ishal rahatsızlığı... 
Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .