You are here: Home // Sağlık Sözlüğü – L

Lyme Hastalığı Etiyoloji, Epidemiyoloji ve Patogencz

İlk kez 1977 yılında tanımlanmış olan Lyme hastalığı, Borrelia burgrorferi adı verilen spiroketin neden olduğu, evreler halinde sey-reden, kronik, kompleks, multisistemik bir zoonotik enfeksiyondur. Etiyoloji ve Epidemiyoloji B. burgdorferi, Spirochaetales takımındaki Spirochaetaceae familyasından Borrelia genusunda yer alır. Diğer spiroketlere göre en uzun, en dar boyutlardadır... 

Lyme Hastalığı Tanı, Tedavi ve Korunma

[#2: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Tanı İlk evrede tedavi edilemeyen hastalarda ileri dönemlerde dah ciddi klinik tablolar ortaya çıkabileceği için erken tanı konulması oldukça önemlidir. Rutin kan incelemeleri (sedimentasyon hızında artma, lökositoz, sola kayma, transaminaz düzeylerinde artma gib) nonspesifik olması nedeniyle tanıda pek yardımcı değildir. Lyme hastalığının... 

Lyme Hastalığı Klinik Belirti ve Bulgular

[#3: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Klinik Belirti ve Bulgular Lyme hastalığının kliniği üç evreye ayrılır. 1. Evre’de (erken lokal enfeksiyon) kene ısırığından ortalama bir hafta sonra, ısırık yerinde çevresi eritemli ortası soluk, kenarlara doğru yayılma gösteren, hafif kaşıntılı, çapı 3-50 cm arasında olabilen tanı koydurucu “eritema kronikum migrans”... 

Ketolidler ve Linkozamidler

Ketolidler Yapı olarak 14 üyeli makrolid grubundan geliştirilen ve makrolidlere benzer şekilde kimyasal yapısında bir makrolakton halkası içeren antimikrobiyal grubudur. Halen klinik kullanımda olan tek ketolid telitromisindir. Ketolidlerin etki mekanizması bakteri ribozomlannın 50s altbirimine bağlanarak bakteride protein sentezinin inhibisyonudur ve bakterinin türü ve duyarlılığına... 

Leylek Lekesi

leylek lekesi Yenidoğan bebeklerin çoğunda, genellikle gözlerin çevresinde ya da ensede görülen zararsız, küçük, yassı, pembemsi kırmızı deri lekesi. Bir tür hemanjiyom olan ley­lek lekeleri her zaman geçicidir.  Read More →

Lizozim

lizozim Gözyaşı, tükürük, ter, burun akıntıları, anne sütü ve pek çok dokuda bulunan bir enzim. Hücre duvarlarını parçalayarak bakterileri yok eder.  Read More →

Lizozom

lizozom Her bir hücre içinde mevcut bulunan ve hücre öldüğünde yeniden çevrime sok­mak amacıyla hücre bileşenlerinin yıkij, mından sorumlu bulunan çeşitli yapılar­dan birisidir.  Read More →

Lizozomal Depo Hastalığı

lizozomal depo hastalığı Doğuştan metabolizma hataları (bakı­nız metabolizma, doğuştan hatalar) ola­rak da bilinen ve çoğunda hücreler için­deki lizozomda bir enzimin eksik bulun­duğu birkaç farklı hastalıktan birisi. Bu yokluk hücreler içinde doku hasarına ne­den olan anormal maddelerin birikmesi­ne yol açar.  Read More →

Lizis

lizis Yıkım veya tahribat için tıbbi terim. Lizis terimi genellikle hücrelerin dış membranlarmın bütünlüğünün bozulması yo­luyla yok edilmesi için kullanılır. Sık gö­rülen bir örnek alyuvarların yıkımı anla­mına gelen hemolizdir. Lizis, örneğin enzim etkisi gibi kimya­sal etki veya örneğin ısı veya soğuk etki­si gibi fiziksel etkiyle ortaya çıkabilir. “Li­zis”... 

Lenfosarkom

lenfosarkom Şimdi non Hodgkin lenfoma türü olarak sınıflandırılan bir patolojinin eski adı (bakınız lenfoma, non-Hodgkin)  Read More →
Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .