You are here: Home // Sağlık Sözlüğü – N

Nekrotizan Yumuşak Doku Enfeksiyonları

Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları kendi kendini sınırlayan lo-kalize bir enfeksiyondan, hayatı tehdit eden ciddi sistemik toksik has-talıklara kadar değişebilen klinik tablolar meydana getirebilirler. Bu enfeksiyonların klinik belirti ve bulgularının değerlendirilmesi yüzeyel organlar olması nedeniyle diğer organ ve sistem enfeksiyonlarına gö¬re daha kolay olmakla birlikte,... 

Nekrotizan Yumuşak Doku Enfeksiyonları-Nonklostridial miyonekrozlar-Nekrotizan fasilit

[#2: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Nonklostridial miyonekrozlar: Değişik klinik formları vardır. A grubu streptokoksik nekrotizan miyozit; farenjit veya tonsillit gibi başka bir streptokoksik enfeksiyon odağı olmaksızın kendiliğinden or¬taya çıkar. Abse formasyonu ile beraber tipik bir piyomiyozit şeklinde veya bazen fulminan gidişli, nekrotizan veya gangrenöz formda olabi¬lir.... 

Nekrotizan Yumuşak Doku Enfeksiyonları-Progrcsif sinerjistik bakteriyel gangren-Nonklostridial anaerobik sellülit

[#3: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Progrcsif sinerjistik bakteriyel gangren: Meleney gangreni veya sinerjistik bakteriyel gangren olarak da bilinir. Sıklıkla ekstremitelerde minör travma, batma tarzında yaralanma veya cerrahi sonrası gelişir. Abdominal cerrahi sonrası insizyon yerinde, enterostomi çevresinde veya periton absesi ya da ampiyemin direnajından sonra da fistül ağzında... 

Nüks

nüks Bir hastalığın iyileştikten sonra tekrarla­ması ya da bir remisyon dönemi sonrası belirtilerin yemden ortaya çıkması.  Read More →

Nummüler

nummüler Yuvarlak, düz, disk (madeni para) şeklin­de. Terim, yuvarlak, düz, disk şeklindeki anomaliteleri veya durumları tarif etmek için de kullanılır. Örneğin nummüler eg­zama, kaşıntılı deride madeni para şek­linde döküntülerle seyreden bir cilt has­talığıdır.  Read More →

Norfloksasin

Norfloksasin İdrar yolları infeksiyonlarında kullanılan bir antibiyotik.  Read More →

Norethisteron

norethisteron Bazı oral kontraseptiflerde ve HRT preperatlarında kullanılan bir progesteron ilaç. Norethisteron bazen adet kanaması­nı geciktirmek için reçetelendirilir. Premenstrual sendromun tedavisinde, aşı­rı adet kanamalarında (menoraj), endometriozda ve bazı meme kanseri tür­lerinde de kullanılır. Dizlerde şişme, kilo almak, depresyon ve nadiren de sarılık (derinin ve göz... 
Tags:

Norepinefrin

Norepinefrin Noradrenalin için kullanılan bir başka terim.  Read More →

Noma – Ağız Kangreni

noma Kankrum oris adı da verilen noma, du­daklardaki ve yanaklardaki dokunun bakteriyel infeksiyon yüzünden ölümüdür. Hastalık, büyük oranda az gelişmiş ülke­lerde, ciddi şekilde yetersiz beslenen ço­cuklarla sınırlıdır. Noma, löseminin (kan kanseri) son aşamalarında da görülebilir. Antibiyotikler ve iyi beslenme hastalı­ğının ilerlemesini durdurur. Hasar gö­ren kemiklerin... 

Nodul

nodul Küçük bir doku yumrusu. Nodul derinin yüzeyinden çıkabileceği gibi, derinin çok altından da çıkabilir. Nodüller sert veya yumuşak olabilir. (Romotoid nodüller; surfer nodüller.) Tiroit glandının büyümesine guatr denir. Erişkinlerde tiroidin ağırlığı normalde 20-25 gm’dır. Çok büyük guatrlar el veya gözle muayene sırasında kolaylıkla tespit edilebilir. Ancak... 
Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .