You are here: Home // Sağlık Sözlüğü – R

Retrofaringeal ve Peritonsiller Abseler

Üst solunum yollarında abse oluşumu için iki önemli potansiyel boşluk retrofaringeal, lateral faringeal ve peritonsiller bölgelerdir. Bu bölge abseleri nadir görülmelerine karşın, oldukça gürültülü seyrederler. Retrofaringeal bölge genelde 3-4 yaşında kaybolan posterior faringeal duvar ile paravertebral fasia arasında ilişki kuran ve lenf düğümleri içeren bir boşluktur.... 

Fosfomisin – Fusidik Asit – Rifampisin

[#2: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Fosfomisin Streptomyces türlerinden elde edilen fosfonik asit yapısında bir antibiyotiktir. Kimyasal yapısı en basit antibiyotiklerden birisidir. İlaç Nasetilmüramik asit oluşumu sırasında, laktatın fosfoenolpirüvattan Nasetilglikozamine transferini katalizleyen pirüvil transferaz enzimini inhibe ederek bakteride hücre duvarı sentezini engeller.... 

Roundvvorms

[#3: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Roundvvorms / yuvarlak solucanlar Aynı zamanda nematodlar olarak bilinen yuvarlak solucanlar uzun ve silindirik bir solucan türüdür. Yuvarlak solucan türle­rinin bazıları insan parazitleridir. (Aşa­ğıdaki tablo ana türleri özetler) Erişkin solucanlar genelikle insan barsaklarmda çoğu zaman hiç bir semptoma sebep ol­madan yaşarlar. Zaman... 

Rotator Cuff

rotator cuff / rotatör kaf Omuz eklemi çevresinde bulunan dört kas tendonunun fibröz kapsül ile birleşti­ren ve omuz eklemini kaplayan güçlendi­rici yapıdır. Rotatör kaf düşme sonucu yırtılabilir. Kıs­mi bir yırtılma ağrılı kavis sendromuna se­bep olabilir (kol vücuttan belirli bir kavis ile kaldırıldığında görülen ağrıdır). Bütün bir yırtılma kişinin kolunu... 

Rosespots

Rosespots/Gül lekesi Tifo hastalığının ikinci haftasında göğüs, karın ve bazen but bölgesi cildinde görü­len pembe veya kırmızı lekeler döküntü-südür. Gül lekeleri bir kaç günde yok olur.  Read More →

Roseola İnfantum

Roseola infantum / altıncı hastalık Temelde altı aylık ve iki yaş aralığmdaki çocukları etkileyen fıerpes virüsünün se­bep olduğu basit enfeksiyon hastalığıdır. Altıncı hatalık ani asabiyet atağı ve ateşle nitelendirilir. Çocuğun ateşi yük­sek süren dört beş günün ardında nor­male düşer. Ateş düşmesi ile aynı zaman­da bedende özellikle boyun, yüz ve uzuv­larda... 

Rorschach Testi

Rorschach testi Bir dizi mürekkep lekesi resimlerine kişi­nin verdiği tepkileri temel alan bir psikiyat­ri testidir. Rorschach testi ile bireyin tavır­ları, çekişmeleri ve duyguları açığa çıkarıl­mak istenmiştir. Günümüzde nadiren kul­lanılmaktadır, (bakınız kişilik testleri)Burun ve yanaklann normal dışı şekil de kızardığı bir kronik cilt bozukluğudur. Pek çok... 

Rootpain

Rootpain/ kök ağrısı Duyusal bir sinirin köklerinde hasar, baskı ve hastalık sonucu oluşan ağndır. Kök ağ­rısı, etkilenmiş duyusal sinir köklerinin du­yusunu taşıdığı cilt bölgelerinde hissedilir.  Read More →

Rivastigmin

rivastigmin Alaymer ve Parkinson hastalıklarında de-mansı hafifletmek ve sınırlandırmak için kullanılan asetilkolinesteraz inhibitörü-dür. Demansm yavaşlamasını ve akli yete­neklerin kaybım azaltır. Olası yan etkileri: bulantı, kusma, baş dönmesi, baş ağrısı, aji-tasyon, idrar yapmada zorlanmadır.  Read More →

Risperidon

risperidon Şifofreni ve mani gibi psikozların teda­visinde kullanılan antipsikotik bir ilaç­tır. Olası yan etkileri kilo alımı,ajitasyon ve baş dönmesini kapsar. Risperidon demanslı yaşlı hastalarda inme riskini artır­dığına dair ilişkilendirilmiştir.  Read More →
Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .