You are here: Home // Sağlık Sözlüğü – U

Üriner Sistem Enfeksiyonları Klinik Belirti ve Bulgular

Erken çocukluk döneminde üriner sistem enfeksiyon semptomları genellikle özgül değildir. Ateş, beslenme güçlüğü, kusma ve huzursuz¬luk sık rastlanılan belirtiler arasındadır. Bu nedenle özellikle çocuklar¬da ateşin ayırıcı tanısında üriner sistem enfeksiyonları akla getirilme¬lidir. Erken çocukluk döneminden sonra dizüri, sık idrara çıkma gibi klasik yakınmalar... 

Üriner Sistem Enfeksiyonları Tanı

[#2: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Üriner sistem üst (böbrek, renal pelvis, üreterler) ve alt (mesane ve üretra) olmak üzere iki kısımda incelenir. Her iki bölge enfeksiyonla¬rının mikrobiyolojik tanısı amacıyla incelenecek örnek idrardır. Üret-ral mukozanın son kısımları dışındaki idrar yollarında normalde bak¬teri yoktur. Ancak, kadın ve erkek üretralarında... 

Vejetaryanizm

[#3: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] vejetaryanizm Et, balık ve bazen de diğer hayvansal ürünleri içermeden yapılan diyet. Bit­kisel besinlerle dengeli bir diyet yapı­labildiği sürece et veya hayvansal ürün­ler gerekli değildir (bkz. beslenme). Bununla birlikte, tüm hayvansal ürün­leri diyetlerinden çıkarmış olan insan­lar (vegan) diyet planlarını dikkatlice yapmalıdır... 

Veganizm

veganizm Süt ve yumurta dahil olmak üzere et, balık ve herhangi bir başka et ürününü tüketmeden yapılan diyettir. Bir vegan diyeti B12 vitamininin eksikliğiyle so­nuçlanabilir çünkü bu vitamin yalnızca hayvansal besinlerde bulunur; bu ne­denden dolayı veganlar maya ekstraktı gibi takviye edilmiş besinleri yeme­li veya B12 katkı maddelerini tüketme­lidir. B12 katkıları hamilelik... 

Üretrosel

üretrosel Kadınlarda vajinanın ön duvarındaki do­kuların zayıflığına bağlı anatomik bozuk­luk. Üretranın arkaya ve öne doğru va-jina içine sarkmağıdır. Üretrosel konjenital olabildiği gibi daha çok doğumdan sonra gelişir. Genellikle cerrahi olarak tedavi edilerek vajinal dokular sıkılaştı-rıhr.  Read More →

Üreteroütotomi

üreteroütotomi Üreterden (böbrekten idrarı mesaneye taşıyan tüp) taşın (bkz. taş, idrar yolu) cerrahi olarak çıkarılması. Litotripsi ve sitoskopi ile taşlar halledildiğinden üre­teroütotomi pek kullanılmaz.  Read More →

Ülserleşme

ülserleşme Bir veya daha çok ülser bulunması veya oluşumu.  Read More →

Uzay Tıbbı

uzay tıbbı uzay uçuşlarının fizyolojik etkileri ile ilgi­lenen bir tıp uzmanlık dalı. Örnekler ara­sında yer çekimi olmamasına bağlı aksele-rasyon ya da taşıt tutması bulunmaktadır.  Read More →

Uzuv Kusurları

uzuv kusurları Doğumda bir veya daha fazla uzvun eksik gelişmesi. Uzuv kusurları enderdir ve ka­lıtsal olabilir veya bir sendromun parçası­nı oluşturur. Fokomeli adı verilen bir patolojide el­ler, ayaklar veya ince parmaklar veya ayak parmağı tomurcukları uzuv güdüklerine yapışıktır veya doğrudan gövdeden çıkar­lar. Gebe kadınlar aldığında sedatif ilaç talidomidin fetuslarda... 

Uyumsuz Kan Nakli

uyumsuz kan nakli Hastanın immün sisteminin, donör kana yabancı işgali olarak reaksiyon gösterme­sinden kaynaklanan kan naklidir, (bkz: kan nakli, uyumsuz)  Read More →
Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .