You are here: Home // Sağlık Sözlüğü – Z

Üriner Sistem Enfeksiyonları

Görülme sıklığındaki önemli farklılıklar nedeniyle özellikle kadınla-rın enfeksiyonu olarak kabul edilen üriner sistem enfeksiyonları, aslın¬da her iki cinste ve tüm yaş gruplarında önemli bir morbidite nedeni-dir. Kadınların % 15-40’ında yaşamlarının bir döneminde üriner sis¬tem enfeksiyonu geliştiği ve ülkemizde de her yıl yaklaşık beş milyon kadında... 

Soyulmuş Deri Sendromu (Scalded Skin Syndrome, Ritter Hastalığı)

[#2: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Hastalığın etkeni eksfoliatif toksin (eksfoliatin, epidermolitik tok¬sin) salgılayan S. aureus’tur. Eksfoliatif toksin epidermidisdeki stra-tum granulosum tabakasını oluşturan hücrelerin intersellüler bağları-nın kopmasına ve stratum granulosumun ayrılmasına neden olur.Toksinin sitolitik veya inflamasyon oluşturucu etkisi yoktur.... 

Menenjitler Etiyoloji, Epidemiyoloji ve Patogenez

[#3: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Etiyoloji ve Epidemiyoloji Meninkslere ulaşabilme yeteneği olan her türlü mikroorganizma menenjite yol açabilir. Ancak olguların ortalama % 80’inden Strepto-coccus pneumoniae, Neisseria meningitidis ve Haemophilus influ-enzae sorumludur. Bunun dışında Staphylococcus aureus, koagülaz negatif stafilokoklar, Escherichia coli, Streptococcus... 

Suçiçeği ve Zona

Varicella-zoster virüsü (VZV), suçiçeği (Varicella, Chickenpox) ve zona (Herpes zoster, shingles) hastalıklarının etkenidir. Suçiçeği, VZV’nin primer enfeksiyonu ve çocukluk hastalığı, zona ise rekürren enfeksiyonu ve yetişkin hastalığıdır. VZV, Herpes virüs ailesindendir. Birçok özelliği, Herpes simpleks virüsüne (HSV) benzer. Fakat geno¬mu daha küçüktür ve konak... 

Suçiçeği ve Zona Tanı, Tedavi ve Korunma

Tanı Hem suçiçeğinin hem de zonanın klinik tanısı kolaydır. Vezikül tabanından yapılan Tzanck smear incelemesinde, HSV’deki gibi çok nükleuslu dev hücreler ve intranükleer inklüzyon cisimcikleri görülür. Uygun doku kültürlerinde virüs üretilebilir. İmmünoperok-sidaz veya İFA ile lezyondan hazırlanan preparatlarda virüse ait an¬tijenler gösterilebilir. Serolojik testler... 

Lyme Hastalığı Tanı, Tedavi ve Korunma

Tanı İlk evrede tedavi edilemeyen hastalarda ileri dönemlerde dah ciddi klinik tablolar ortaya çıkabileceği için erken tanı konulması oldukça önemlidir. Rutin kan incelemeleri (sedimentasyon hızında artma, lökositoz, sola kayma, transaminaz düzeylerinde artma gib) nonspesifik olması nedeniyle tanıda pek yardımcı değildir. Lyme hastalığının tanısında bakterinin klinik örneklerden... 

İnfluenza Etiyoloji ve Epidemiyoloji

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) gelişimini yakından takip ettiği enfeksiyonlardan biri olan influenza veya toplumda bilinen adıyla grip, toplumun her kesiminde medikal sonuçlar yanında, çok yüksek maddi sonuçları da beraberinde getirmektedir. Her yıl dünyada 500 milyon kişi grip olmaktadır. Risk grubunda kabul edilen kişilerde ölüme dahi varabilen ve çoğunlukla soğuk... 

Bakteriyel Gastroenteritlerde Sekretuar Diyareler

a. Vibrio cholerae: Vibrio cholerae gram negatif, kıvrık ve polar flagellası ile hareketli bakterilerdir. Mikroorganizma özellikle sular olmak üzere doğada yaygın olarak bulunur. İnsandan insana kontamine su ve yiyeceklerin ağız yoluyla alınması sonucu bulaşır. Bu nedenle özellikle çevre sanitasyonunun bozuk olduğu yerlerde enfeksiyona neden olmaktadır. Çevre kontaminasyonunda... 

Benim dışkım çok kötü kokuyor

Soru:Benim dışkım çok kötü kokuyor inanın  bir yerde tuvalete gitmeye utanıyorum önceden diğer insanların da kötü kokuyor sandım ama öyle değilmiş, yardımcı olursanız sevinirim. Cevap:Öncelikle barsak parazitlerinin olup olmadığı araştırılmalıdır. Dışkı, mayalanmaya bağlı olarak köpüklü ve ekşi kokuludur. Protein parçalayıcı enzimlerin yetersizliğinde ya... 

Mide Ülseri Lazer ile Tedavi Edilebilir mi?

Soru: Yaklaşık 1 ay önce ciddi bir mide kanaması yaşadım ve ülser teşhisi konuldu midemdeki bu ya­ra  lazerle yakılarak tedavi edilebilir mi? Cevap: Mide ülserlerinin (kanamalı) olanlarının tedavisinde laser tedavi­si en son seçenektir. % 90'dan fazlası proton pompası ilaçlan ve­ya diğer anti asit ilaçlar ile tedavi olmaktadır. Asıl önemli olan ka­namaya yol açan,... 
Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .