You are here: Home // Hastalıklar // Trombositopeni

Trombositopeni

Trombositopeni
Kandaki plateletlerin (en küçük kan hüc­releri) sayısının azalması. Plataletler ka­nın pıhtılaşması sürecinde yaşamsal bir öneme sahip olduklarından trombosito­peni, özellikle de küçük damarlardan ka­nama eğilimindedir. Bazen trombositopenik purpura (deriye anormal kanama) görülür.
NEDENLERİ
Trombositopeninin nedeni platelet üre­timinin azalması ya da platelet yıkımının hızlanması olabilir. Sorun belirli hasta­lıklara işajet edebilir. Lösemi, lenfoma, sistemik lupus eritematozu, HIV infeksiyonu, megoblastik anemi, ve hiperplenizm bu hastalıklar arasındadır. Aşırı al­kol tüketimi, viral bir hastalık, radyasyo­na maruziyet veya tiazid riüretik gibi bir ilacın yan etkisi de yol açabilir. İdipatik tromositopenik purpura (ITP) bir otoimmün hastalıktır.
TANI VE TEDAVİ
Trombositopeni kan sayımıyla doğru­lanır; bir kemik iliği testi de yapılabi­lir. Altta yatan bir neden varsa, o teda­vi edilir. ITP’li çocukların tedaviye ihti­yacı olmayabilir ama yetişkinlere genel­likle kortikosteroid ilaçlar verilir. Trom­bositopeninin geçmemesi durumunda, splenektomi (dalağın alınması) ile de te­davi edilebilir.

Önceki
Sonraki
burun-estetigi

Leave a Reply

Güvenlik sorusu:

Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .