You are here: Home // Hastalıklar // Uzun Süren İshal ve Tedavisi

Uzun Süren İshal ve Tedavisi

Soru: Saygıdeğer hocam 5 aydır  ishal problemi yaşıyorum. Aralık ayın­da midemde antral gastrit teşhisiyle pek çok antibiyotik ilaç içtim. Bu problemin de kullandığım antibiyotik ilaçlarla ilgili olabile­ceğini sandım, ileride geçer diyerek pek üstünde durmadım ve bir uzmana gitmedim, fakat geçmedi. Beslenme düzenimde herhangi bir değişiklik yok. Nedeni ne olabilir, öneriniz nedir?

Cevap: Antibiyotik ilişkili ishaller sık karşılaşılan bir durumdur ve bazen bu kadar uzun da sürebilir. Ancak sizde kronik inflamatuar bar­sak hastalığı da olabilir. Dışkı incelemesi de dahil olmak üzere bazı testlerin yapılması gerekir. Belki sonunda kolonoskopi ya­pıp barsaklan görmek gerekebilir. Dolayısıyla Gastroenteroloji veya dahiliye doktoruna muayene olmalısınız. Bazen tiroidin hız­lı çalışmasının ilk belirtisi ishal olabilir.

Antibiyotikle ilişkili ishallerde en sık etken Clostridium difficile’dir. Klinik açıdan antibiyotikle ilişkili ishal (Aİİ), antibiyotikle ilişkili kolit (AİK) ve psödomembranöz enterokolit (PME) tabloları önemlidir. Tanıda kültür, sitotoksite ve immünolojik metotlarla toksin aranması kullanılabilir, ama günlük uygulamada en sık ELISA ile toksin A/B pozitifliği ile tam konur. Endoskopik ince­lemeler de PME tanısında yarark olur. Neden olan antibiyotiklerin kesilmesine rağmen ishal devam ediyorsa veya klinik orta ya da ağır seyirli ise tedavide metronidazol kullanılır. Oral vankomisin veya teikoplanin, fusidik asit, basitrasin diğer seçenek antibiyotik­lerdir. Tedavide probiyotiklerden de yararlanılabilir; ayrıca toksin bağlayıcı etkisi nedeniyle kolestramin de kullanılabilir. Korunma­da akılcı antibiyotik ilkelerine uyum ve el yıkama yanında diğer hastane infeksiyon kontrol ilkelerini uygulamak etkili olur.

Önceki
Sonraki
burun-estetigi

Tags:

Leave a Reply

Güvenlik sorusu:

Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .