You are here: Home // Sağlık Sözlüğü - V // Viseral Leishmaniasis (Kala-azar) Klinik Belirti ve Bulgular

Viseral Leishmaniasis (Kala-azar) Klinik Belirti ve Bulgular

Klinik Belirti ve Bulgular

Hastalık ateş, kilo kaybı, hepatosplenomegali ve pansitopeni ile karakterizedir. Kuluçka süresi, hastanın yaşı ve sağlık durumuna bağlı olarak 10 gün ile 34 ay arasında değişmekle birlikte ortalama 3-8 aydır. Klinik belirtiler akut, subakut ve kronik olarak sınıflandırılır. Belirtiler ani veya sinsi bir şekilde başlar, genellikle sinsidir. İlk belirti, tatarcığın sokma yerindeki krut bırakan noduldur. Çoğu olguda başka belirti yoktur. Hafif ateş, halsizlik, terleme ve iştahsızlık olabilir. Subakut ve kronik olgularda ateş, halsizlik, iştahsızlık, öksürük ve kilo kaybı vardır. Çocuklarda bunlara beraber gelişme geriliği ve orga-nomegali görülür. Subakut form zamanla tam gelişmiş hastalığa dönüşebilir. Semptomlar, şiddetli olmadan aylarca sürebilir. Ateş remittan veya intermittan, daha az oranda da devamlı tiptedir. Akut olgularda yüksek ateş titremeyle birlikte olur ve sıtma ile karıştırılır. Dalak, çoğunlukla yumuşaktır. İmmünsüpresiflerde ciddi enfeksiyon gelişir. Karaciğer ve lenf bezlerinde büyüme görülür. Dalak çok büyük, yumuşak ve ağrısızdır. Doğru tanı konmayan ve tedavi altına alınamayan olgularda, persistant ve günde iki kez yükselen intermittant ateş, anemi, asteni, gece terlemesi ile süreğen bir kilo kaybı ve kaşeksi gelişir. Periferal ödem çoğunlukla hastalığın geç döneminde ve çocuklarda görülür, Hemoraji birden çok bölgede olur. Orta derecede proteinüri ve hematüri vardır. Bazı durumlarda enzim yükselmesi ve sarılık görülebilir. Bu durum kötü prognoza işarettir. Deride kepeklenme, pullanma olur ve saçlar dökülür. Hastaların cildinde, persistant irritasyon ve cilt tutulumu sonucunda pigmentasyon artışı görülür. Hastalık ilerledikçe el, ayak, karın derisi ve yüz gri bir renk alır. Bu diskolorizasyon olayına Hintçe “Kala-azar” adı verilmiştir. Birkaç hafta, ay veya yılda hasta kaybedilir. En sık ölüm nedenleri-, koma, kanama diyatezi (epistaksis), bronşit, pnö-moni, sepsis, menenjit gibi sekonder enfeksiyonlardır. Post kalaazar dermal leishmaniasis-. Hindistan ve Afrika’da bazı kişilerde viseral leishmaniasis tedavisi sonrası görülebilir. Genellikle tedavinin tamamlanmaması veya yetersiz uygulanması nedeni ile oluşur Lezyonlar boyun, ağız mukozası, göğüs, kollar,, karın ve bacaklardc ortaya çıkan eritematöz veya hipopigmente makûller şeklindedir. Da ha sonra nodüler şekle dönüşür ve bu nodüller içerisinde parazit mev cuttur.

Önceki
Sonraki
burun-estetigi

Leave a Reply

Güvenlik sorusu:

Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .