You are here: Home // Sağlık Sözlüğü - V // Viseral Leishmaniasis (Kala-azar) Tedavi Yolları

Viseral Leishmaniasis (Kala-azar) Tedavi Yolları

Tedavi

Ciddi olgular yatırılarak tedavi edilmeli, bütün hastalar yüksek proteinli, yüksek kalorili ve vitaminle destekli diyetle beslenmelidir. Anemi durumlarında kan transfüzyonu gerekli olabilir. Sekonder enfeksiyonlar hemen tanı konularak tedavi edilmelidir. Spesifik tedavide ilk seçenek pentavalan (beş değerli) antimon bileşikleridir. Bu gruptan sodyum stiboglukonat (Pentostam) ve meglumin antimonat (Glucantime) kullanılabilir, % 2-8 oranında nüks görülebilir. Yanıt alınamayan hastalarda pentamidin veya am-föterisin B önerilir. Allopurinol ve gamaIFN’nun deneysel olarak etkili olduğu gösterilmiştir.

Kutanöz Leishmaniasis: Eski Dünya kutanöz leishmaniasis’ ve Yeni Dünya leishmaniasis olmak üzere iki formu vardır. Eski Dünya kutanöz leishmaniasisi (Şark çıbanı): Etkenleri L. tro-pica, L. majör ve L. aethiopica’dır. Ülkemizde Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde sıktır. L. tropica’da (kentsel form) lezyon-lar kronik seyididir. Genellikle açıkta kalan yüz ve ekstremitelerde görülen kuru lezyonlardır. Mukozalar etkilenmez. En geç 1-2 yılda skar bırakarak iyileşir. L. major’da (kırsal form) lezyonlar akut seyir-lidir. Büyük, yaş ve eksudatif lezyonlar oluşur. Lokal lenf bezleri etkilenir ve hızla iyileşir. Hafif veya görülmeyen bölgedeki lezyonlar-da tedavi önerilmez. Birden fazla lezyon varsa, yaşamsal organlara yakınsa, kozmetik olarak önemli ise veya kronikleşmeye eğilimli ise tedavi önerilir. Antimon bileşikleri intralezyoner veya sistemik olarak uygulanır. Yeni Dünya kutanöz leishmaniasisi: Orta ve Güney Amerika’da görülür. Etkenler L brasiliensis ve L. mexicana’dır. Türlere göre kutanöz veya mukozal lezyonlar görülür. L. brasiliensis klinik olarak L. majör a benzer. En önemli farklılık lezyonlar mukokutanöz bölgede olması ve daha ağır seyretmesidir. Sekonder enfeksiyonlar sıktır. Ağız, burun ve kulak gibi bölgelerde yaygın doku kayıpları olabilir, burun ve¬ya kulak düşebilir. Mukozal lezyonlar kendiliğinden iyileşmezler. Ben-zer ilaçlar daha uzun süreli kullanılır.

Önceki
Sonraki
burun-estetigi

Leave a Reply

Güvenlik sorusu:

Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .