You are here: Home // Sağlık Sözlüğü - V // VViskott-Aldrich Sendromu

VViskott-Aldrich Sendromu

VViskott-Aldrich Sendromu
Immün sisteminin işlevinin bozulduğu ve trombositlerin (pıhtılaşma için ge­rekli kan hücrelerin) sayısının düşük ol­duğu kalıtımsal bir durum. Bu kusur X-bağlantıh çekinik özellik olarak kalı­tımla geçer (bkz. genetik bozukluklar). Erkeklerde hastalığa neden olur; kadın­lar hiçbir semptom göstermeyebilirler, ama bu geni çocuklarına geçirirler.
Yineleyen infeksiyonlar (bağışıklığın bozulması nedeniyle), kanama eğilimin­de artış (trombosit sayısının azalması ne­deniyle) ve egzama bu durumun özellik­leri arasında sayılabilir. Semptomlar ilk olarak doğumdan hemen sonra ya da ilk yaş içinde gelişir. Etkilenmiş bireylerin, çoğunlukla ergenlik ya da erken erişkin­lik çağlarında, lenfom ve lösemi gibi kan­serler geliştirme riski de artar. Tedavi, bu durumun semptomlarını ra­hatlatmaya yöneliktir.

Önceki
Sonraki
burun-estetigi

Leave a Reply

Güvenlik sorusu:

Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .